quyền sở hữu trí tuệ là gì?

  • Sở hữu trí tuệ được hiểu là quyền sở hữu các tài sản do trí tuệ tạo ra được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Người tạo ra tài sản trí tuệ có quyền được hưởng lợi ích từ sản phẩm do chính mình tạo ra.
  • Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Tạo sao phải đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ?

Dịch vụ tư vấn luật sở hữu trí tuệ

Quy trình dịch vụ của chúng tôi

Bước 1: Tư vấn, tra cứu điều kiện bảo hộ
Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký Sở hữu trí tuệ
  • Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng;
  • Sửa đổi, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định pháp luật.
Bước 3: Nộp hồ sơ
  • Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ Sở hữu trí tuệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Theo dõi, báo cáo tiến trình hồ sơ cho khách hàng;
  • Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan có thẩm quyền khi có tranh chấp, vi phạm, khiếu nại,…
Bước 4: Nhận và trả kết quả

Nhận kết quả và trao tận tay Văn bằng bảo hộ Sở hữu trí tuệ cho khách hàng.

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ của Luật Hải nguyễn?