Con ngoài giá thú có được hưởng thừa kế không?

Con ngoài giá thú có được hưởng thừa kế?

Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Tuy nhiên, nếu là con ngoài giá thú thì có được hưởng thừa kế không?

Con ngoài giá thú có được hưởng thừa kế không?

Hiện nay, mặc dù việc sử dụng từ “con ngoài giá thú” khá phổ biến nhưng trong các văn bản pháp luật thì chưa có bất kỳ quy định cụ thể nào. Có thể hiểu một cách đơn giản, con ngoài giá thú là con được sinh ra không trong thời kỳ hôn nhân hợp pháp.

Tại Điều 9 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện. Do đó, sẽ bị coi là con ngoài giá thú trong các trường hợp:

 • Do hai người độc thân không đăng ký kết hôn sinh ra;
 • Do nam nữ ngoại tình với nhau sinh ra.

Đồng thời, theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật HN&GĐ, con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ đều có quyền, nghĩa vụ như nhau với cha mẹ của mình.

Do đó, có thể thấy, dù là con ngoài giá thú hay con được sinh ra trong thời kỳ hôn nhân thì đều có quyền, nghĩa vụ với cha mẹ như nhau. Bởi vậy, nếu cha mẹ chết thì con ngoài giá thú vẫn được hưởng thừa kế nếu không thuộc trường hợp bị truất quyền thừa kế hoặc từ chối di sản thừa kế.

Con ngoài giá thú nhận thừa kế thế nào?

Việc nhận thừa kế hiện đang được thực hiện theo 02 hình thức: Theo di chúc và theo pháp luật.

1. Nhận thừa kế theo di chúc

Việc lập di chúc để lại tài sản của mình cho người khác là quyền của người để lại tài sản thừa kế. Đồng thời, theo quy định tại Điều 626 Bộ luật Dân sự năm 2015, người này còn có quyền chỉ định người thừa kế, phân định phần di sản cho từng người thừa kế…

Do đó, nếu con ngoài giá thú được chỉ định hưởng di sản trong di chúc hợp pháp thì người này hoàn toàn được quyền hưởng di sản thừa kế.

Ngược lại, nếu con ngoài giá thú không có tên trong di chúc nhưng là con chưa thành niên, con thành niên mà không có khả năng lao động thì vẫn được hưởng ít nhất 2/3 suất của một người thừa kế. Lưu ý rằng, người con ngoài giá thú phải chứng minh được bản thân là con đẻ của người để lại di sản thừa kế.

2. Nhận thừa kế theo pháp luật

Khác với hình thức nhận thừa kế theo di chúc, nhận thừa kế theo pháp luật được chia theo quy định của pháp luật về hàng thừa kế. Cụ thể, theo Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015, người thừa kế theo pháp luật được chia thành 03 hàng thừa kế như sau:

 • Hàng thừa kế thứ nhất: Vợ, chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 • Hàng thừa kế thứ hai: Ông bà nội, ngoại; anh, chị, em, ruột của người chết, cháu ruột gọi người chết là ông bà nội, ngoại;
 • Hàng thừa kế thứ ba: Cụ nội, ngoại; bác, chú, cậu, cô, dì ruột; cháu gọi người chết là bác, chú, cô, dì ruột; chắt gọi người chết là cụ nội, ngoại.

Như vậy, theo quy định trên, không phân biệt con ngoài giá thú hay con trong thời kỳ hôn nhân. Do đó, nếu là con của người để lại thừa kế thì hoàn toàn có quyền được hưởng thừa kế theo pháp luật trừ trường hợp không được hưởng.

Theo các phân tích nêu trên, trừ trường hợp không được hưởng do bị truất quyền hưởng thừa kế, từ chối nhận di sản… thì con ngoài giá thú có thể được hưởng thừa kế.

Trên đây là những thông tin cơ bản để trả lời câu hỏi “Con ngoài giá thú có được hưởng thừa kế không?”. Ngoài ra, nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến Luật Thừa kế, Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để Luật sư tư vấn trực tiếp.

Nguồn: Luật Việt Nam

2 thoughts on “Con ngoài giá thú có được hưởng thừa kế không?

 1. https://papillonvip.com says:

  Common is massaging that affects the skin, muscles and connective tissue.
  In the copurse of the session, a licensed massage therapist uses a mixture of Swedish and deep tissue massage methods to cut bzck stress and
  calm dwn achy muscles. Therapist hands rubs, relaxes
  and loosenns thhe tight muscles by rubbing it. You may fulfill your desikres of changing into knowledgeable massage therapist at
  Georgia Mountains Scool of Massage, the place therapeutic massage
  therapy is its main program off research. Use
  the Relaxzen 60-2907P04X Massage Pluh Mat to get aan expert high quality therapeutic assage proper within the comfort of your house.

  Thhe spikes will be uncomfortable, and eve harm while you first attempt it, but when yyou get used
  to it, thhe pain relief is sort oof outstanding.
  I like aggressive massages and the very bet intensity vibrates
  sufficient to get the job finished. You’ll be able to choose from five therapeutic massage modes, three intensity levels, pulse or vibration,
  variable speeds and soothing lumbar heat. Remote Control.
  In the distant control, you will usually have the following options:
  energy, vibration, intensity ranges, and heat.

  Also visit my webpage :: https://papillonvip.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.