Đăng ký thường trú, tạm trú qua mạng từ năm 2021

Đăng ký thường trú, tạm trú qua mạng từ 2021

Tại Quyết định 406/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021. Trong đó có thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú.

Theo Quyết định này, nhóm dịch vụ công thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư cần sớm được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021, gồm:

  • Cấp, cấp lại, đổi thẻ Căn cước công dân (hoàn thành trong quý II/2021);
  • Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân (hoàn thành trong quý II/2021);
  • Đăng ký thường trú; Đăng ký tạm trú; Khai báo tạm vắng; Thông báo lưu trú (hoàn thành trong quý III/2021);
  • Liên thông đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi (hoàn thành trong quý III/2021);
  • Liên thông đăng ký khai tử – Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí (hoàn thành trong quý III/2021);
  • Cấp hộ chiếu phổ thông; Cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (không gắn chip điện tử) tại các cơ quan trong nước (hoàn thành trong quý III/2021);
  • Kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và nâng mức độ dịch vụ từ mức độ 3 lên mức độ 4 đối với các dịch vụ công trực tuyến thuộc các ngành, lĩnh vực như bảo hiểm xã hội, tư pháp, ngoại giao, tài chính, giáo dục đào tạo…

Ngoài ra, cũng theo Quyết định này, cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng… cũng là những thủ tục có thể được thực hiện qua mạng trong năm 2021.

Tìm hiểu thêm các thông tin pháp luật khác Tại đây.

Nguồn: Luật Việt Nam