Đơn giản thủ tục cấp sổ hồng cho nhà ở riêng lẻ tại TP.HCM

Đơn giản thủ tục cấp sổ hồng cho nhà ở riêng lẻ tại HCM

Đây là một trong những giải pháp phát triển nhà ở trong giai đoạn 2021-2025 đối với nhà ở riêng lẻ do dân tự xây tại Quyết định 4834/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND TP.HCM.

Theo đó, cải cách hành chính, đơn giản thủ tục trong việc cấp phép xây dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cung cấp thông tin quy hoạch đối với nhà ở riêng lẻ để người dân thuận lợi trong việc đầu tư xây dựng mới, cải thiện nhà ở theo nhu cầu và khả năng;

Tiếp tục kiến nghị Chính phủ giao Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thống nhất sử dụng bản vẽ theo dạng sơ đồ nhà đất để người dân có thể sử dụng 01 bản vẽ cho 02 thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Như vậy, thời gian tới, TP.HCM sẽ đơn giản thủ tục về cấp sổ hồng đối với nhà ở riêng lẻ.

Bên cạnh đó, chỉ tiêu phát triển nhà ở tăng thêm theo loại nhà giai đoạn 2021-2030 như sau:

– Nhà ở xã hội:

Giai đoạn 2021 -2030, dự kiến phát triển khoảng 4 triệu m2 sàn; trong đó, giai đoạn 2021-2025 dự kiến phát triển khoảng 1,8 triệu m2 sàn; giai đoạn 2026- 2030, dự kiến phát triển khoảng 2,2 triệu m2 sàn.

– Nhà ở thương mại:

Giai đoạn 2021 – 2030, dự kiến phát triển 45,2 triệu m2 sàn; trong đó, giai đoạn 2021 – 2025 dự kiến phát triển 19,7 triệu m2 sàn; giai đoạn 2026 – 2030 dự kiến phát triển 25,5 triệu m2 sàn.

– Nhà ở riêng lẻ do dân tự xây:

Giai đoạn 2021 – 2030, dự kiến phát triển 59,2 triệu m2 sàn; trong đó, giai đoạn 2021 – 2025 là 29,2 triệu m2 sàn và giai đoạn 2026 – 2030 là 30 triệu m2 sàn.

Trên đây là những điểm nổi bật trong việc đơn giản hóa thủ tục cấp sổ hồng cho nhà ở riêng lẻ tại TP. Hồ Chí Minh. Các vấn đề thắc mắc về pháp lý nhà đất, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp Luật Hải Nguyễn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ và giải đáp một cách chi tiết nhất.

Nguồn: Thư viện pháp luật