Tăng mức xử phạt hành vi Xây nhà không xin Giấy phép xây dựng

Xây nhà không có giấy phép xây dựng

Chính phủ đã ban hành Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. Nghị định này có hiệu lực ngay tại thời điểm ban hành với nhiều nội dung đáng lưu ý.

Mức phạt mới đối với hành vi xây nhà không xin Giấy phép xây dựng:

Khoản 7 Điều 16 Nghị định 16/2022 quy định về xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng như sau:

  • Phạt tiền từ 60 – 80 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ. (Trước đây quy định phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị).
  • Phạt tiền từ 80 – 100 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc công trình xây dựng khác. (Trước đây, Nghị định 139/2017 quy định mức phạt tiền với hành vi này là từ 10 – 20 triệu đồng).
  • Phạt tiền từ 120 – 140 triệu đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng. (Trước đây, mức phạt tiền với hành vi này chỉ từ 30 – 50 triệu đồng).

Như vậy, từ ngày 28/01/2022, mức phạt tiền với hành vi xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng (với trường hợp phải có giấy phép xây dựng) đã tăng hơn rất nhiều so với trước đây.

Ngoài ra, Nghị định 16/2022 cũng tăng mức xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo, di dời công trình và giấy phép xây dựng có thời hạn như sau:

  • Phạt tiền từ 15 – 20 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
  • Phạt tiền từ 25 – 30 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
  • Phạt tiền từ 70 – 90 triệu đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Tư vấn các vấn đề pháp lý nhà đất liên quan, vui lòng liên hệ Hotline 0901485754.

Nguồn: Luật Việt Nam